ELEKTRISKA FILTER


Denna bok har tidigare används i kursen Filter vid Linköpings universitet.

Den ersätts av boken: Lars Wanhammar och Håkan Johansson: Elektriska filter, 1999.

Table of contents


1.1 Inledning
1.2 Analoga, tidsdiskreta och digitala signaler
1.3 Exempel på viktiga signalbehandlande system - filter
1.3.1 Frekvensselektiva filter i telefonsystem
1.3.2 Signalanpassade filter
1.3.3 Adaptiva ekoutjämnare i långdistansförbindelser
1.3.4 Optimal linjär filtrering
1.4 Kontrollfrågor

FOURIER-SERIE SAMT FOURIER- OCH LAPLACE-TRANSFORMEN

2.1 Inledning
2.2 Fourier-serier
2.3 Komplexa Fourier-serier
2.4 Fourier-transformen
2.5 Laplace-transformen
2.6 Användning av Laplace-transformen för elektriska nät
2.7 Kontrollfrågor
2.8 Övningsexempel

GRUNDLÄGGANDE BEGREPP FÖR ANALOGA FILTER

3.1 Inledning
3.2 Linjära system
3.3 Tids-invarianta system
3.4 Överföringsfunktion och frekvenssvar
3.4.1 Beloppsfunktion, fasvridning och grupplöptid
3.4.2 Poler och nollställen
3.5 Stegsvar och impulssvar
3.6 Kontrollfrågor
3.7 Övningsexempel

ANALOGA FILTER

4.1 Inledning
4.2 LP-, HP-, BP-, BS- och AP-filter
4.3 Filterspecifikation
4.4 Klassiska filtertyper
4.4.1 Butterworth-filter
4.4.2 Chebyshev-I-filter
4.4.3 Chebyshev-II-filter
4.4.4 Cauer-filter
4.4.5 Lågpassfilter och högpassfilter med styckvis konstant spärrbandskrav
4.4.6 Andra typer av filterapproximationer
4.5 Frekvenstransformering av lågpassfilter
4.5.1 Lågpass - högpasstransformation
4.5.2 Lågpass - bandpasstransformation
4.5.3 Lågpass - bandspärrtransformation
4.6 Bandpass- och bandspärrfilter med styckvis konstant spärrbandskrav
4.7 Korrigering av grupplöptiden med hjälp av allpassfilter
4.8 Kontrollfrågor
4.9 Övningsexempel

PASSIVA LC-FILTER

5.1 Inledning
5.2 Dubbelt resistivt avslutade LC-filter
5.2.1 Elementkänslighet
5.2.2 Uppskattning av inverkan av variationer i elementvärdena
5.3 Strukturer för LP-filter
5.4 Dimensionering av lågpassfilter
5.5 [ndring av impedansnivå och frekvensområde
5.6 Frekvenstransformering av lågpassfilter
5.7 Passiva allpassfilter
5.8 Kontrollfrågor
5.9 Övningsexempel

AKTIVA RC-FILTER

6.1 Inledning
6.2 Första och andra ordningens länkar
6.2.1 Första ordningens länkar
6.2.2 Andra ordningens länkar
6.2.3 Realisering av första ordningens länkar
6.2.4 Realisering av andra ordningens länkar
6.3 Kaskadform
6.4 Kopplade former
6.5 Immitanssimulering av LC-filter
6.5.1 Impedanssimulering
6.5.2 Gorski-Popiels metod
6.5.3 Brutons metod
6.6 Topologisk simulering av LC-filter
6.6.1 Leapfrogfilter
6.7 Kontrollfrågor
6.8 Övningsexempel

TIDSDISKRETA OCH DIGITALA SIGNALER OCH SYSTEM

7.1 Inledning
7.2 Tidsdiskreta och digitala signaler
7.3 Samplingsteoremet
7.4 z-transform för en sekvens
7.4.1 Invers z-transform
7.5 Digital filtrering - glidande medelvärde
7.6 Kontrollfrågor
7.7 Övningsexempel

GRUNDLÄGGANDE BEGREPP FÖR TIDSDISKRETA OCH DIGITALA FILTER

8.1 Inledning
8.2 Frekvenssvar
8.3 Överföringsfunktion
8.3.1 Samband mellan frekvenssvar, överföringsfunktion samt poler och nollställen
8.4 Impulssvar och stegsvar
8.5 Decimering och interpolering av samplingsfrekvensen
8.6 Kontrollfrågor
8.7 Övningsexempel

DIMENSIONERING AV TIDSDISKRETA OCH DIGITALA FILTER

9.1 Inledning
9.2 Dimensionering av FIR-filter med fönstermetoden
9.3 Optimala FIR-filter med linjär fas
9.4 Dimensionering av IIR-filter utgående från analoga filter
9.5 Kaskadform och parallellform
9.6 Digitala vågfilter
9.7 Inverkan av begränsad ordlängd
9.7.1 Inverkan av begränsad ordlängd i digitala filter
9.7.2 Binära tal
9.7.3 Kvantiseringsfel vid A/D-omvandlingen
9.7.4 Avrundningsfel i filtreringen
9.7.5 Parasitiska oscillationer
9.7.6 Fel i koefficientvärden
9.8 Analog-digital- och digital-analog-omvandling
9.8.1 A/D-omvandling
9.8.2 D/A-omvandling
9.9 2-dimensionella digitala filter
9.10 Medianfilter
9.11 Kontrollfrågor
9.12 Övningsexempel