Till arkivet

Förstasidan
Förstasidan
Nyheter
Nyheter - Sverige
Nyheter - Utland
Nyheter - Teknik
Nyheter - Produkter

Krönikan

Nyhetsbrev

Veckans fråga - Enkät
Förstasidan
Kalendern
Förstasidan
Marknadsnycklar
Karta på hur du hittar till ossMaila till redaktionen på Elektroniktidningen
Datateknik 3.0 artikelarkiv >>


 

2005-03-31

Navigering utan GPS

Forskare från Linköpings universitet lanserar en ny metod, oberoende av GPS, för navigering till sjöss. En numerisk modell räknar ut positionen med data från radar och digitala sjökort, alternativt sonar och djupkartor.


- Vårt system ska snarare ses som ett komplement än som en konkurrent till GPS, säger Rickard Karlsson som nyligen disputerat på metoden.

Försök har gjorts som visar att den fungerar lika bra som GPS inomskärs. Ute på öppna havet kommer den dock aldrig vara något alternativ.

- Radar har en räckvidd på kanske maximalt 70 sjömil. Och man måste ha tillräckligt många radarmätningar för att vår metod ska fungera. Och det är ju framför allt nära land som det finns risk för att stöta på grund, säger Rickard Karlsson.

Metoden bygger på att radarbilden som båten fångar upp jämförs med en digital karta. En algoritm använder denna information och data om hur fort båten rör sig och i vilken riktning, och hittar ett antal möjliga positioner, som efter en tid blir till ett litet område där sannolikheten är hög att man befinner sig.

Alla litar på GPS

Idag förlitar sig såväl yrkessjöfart, som militär och fritidsbåtar på det globala satellitbaserade positioneringssystemet GPS. Så varför ett nytt system?

- Problemet är att GPS-signaler kan störas. Så både amerikanska och europeiska sjöfartsmyndigheter har efterlyst ett störningssäkert komplement till GPS-systemet som inte kräver ny infrastruktur, säger Karlsson.

- Vår metod bygger på en matematisk algoritm, ett så kallat partikelfilter, som läggs in i fartygets datasystem och använder fartygets egen radar för att mäta avstånden till stränderna. Och dessa data jämförs med ett digitalt sjökort.

Det finns olika typer av GPS-störningar. Dels de oavsiktliga som kan orsakas av annan elektrisk utrustning, som exempelvis ett fall med en trasig TV-sändare, dels avsiktliga störsändare, så kallade jammers.

Väder kan störa

Beroende på vilken teknik som används kan även atmosfäriska störningar, eller en kombination av dåligt väder och handhavandefel, vara ett problem. I Sverige finns exempelvis ett problemområde längs södra Östersjökusten.

Tekniken lär ha rönt en del uppmärksamhet, men om det finns några tänkbara samarbetspartners för en kommersialisering vill Rickard Karlsson inte kommentera.

Text: Erika Ingvald
Copyright Elektroniktidningen