. .

Pressmeddelanden
Presskontakt
IVA-bilder
Kort om IVA
Nyheter
Kalendarium

Ny svensk metod kan vara säkrare navigeringshjälpmedel till sjöss än GPS.

 

Yrkessjöfarten, marinen och skeppare på fritidsbåtar alla förlitar de sig på att det globala satellitsystemet GPS håller reda på båtens position. Och så är det förstås i de allra flesta fall. Men ibland är data från GPS-systemet inte korrekta.

GPS kan störas av isbildning på fartygens antenner, av annan kommunikationsutrustning eller av fysiska hinder. För ubåtar är det inte heller så enkelt att navigera med hjälp av satellitsystemet.

Lösningen på problemet kan finnas i en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet. Rickard Karlsson, vid avdelningen för reglerteknik och kommunikationssystem, har kommit på hur moderna simuleringsbaserade metoder för signalbehandling kan övervaka och vid behov ta över GPS-navigeringen på ett fartyg.

Tekniken kräver ingen extern infrastruktur och är okänslig för störningar. Fartygets radar används för att mäta avstånden till de omgivande stränderna. Data från radarn matchas mot ett digitalt sjökort. I ubåtar jämför man informationen från en sonar med en digital djupkarta.

I kombination med uppgifter om fartygets rörelser beräknas den exakta positionen.

Rickard Karlssons metod bygger på en matematisk algoritm som i programform läggs in i fartygets datasystem. Preliminära försök visar att metoden, i alla fall inomskärs, fungerar lika bra som GPS.

/Pär Rönnberg pr@iva.se  

Källa: Linköpings universitet


Prenumerera på nyheter