Göm meny

Kursinformation VT 2009 för TATA14 - Matematisk Kommunikation

(Utskriftsversion) (MAIs sida för kursen)

Kursinnehåll:
Skriva, berätta om och diskutera matematik. Satslogik. Implikation och ekvivalens. Långa implikationskedjor. Matematisk induktion. Satser och bevis. Presentationsteknik. Att skriva (matematik). Tekniska hjälpmedel för presentation. Roliga och viktiga matematiska sanningar.

Organisation:
Kursen ges i form av i form av föreläsningar i liten sal och diskussionsseminarier. Inför varje seminarium kommer uppgifter att delas ut som diskuteras under seminariet.

Litteratur:
Utdelat material. Visst kursinnehåll kommer även att tas ur ordinarie kurslitteratur i TATM18 Linjär Algebra, TATA41 Envariabelanalys 1 och TATA42 Envariabelanalys 2.

Brevidläsning:
Alley: "The craft of scientific presentations" och "The craft of scientific writing," Aigner & Ziegler: "Proofs from The Book", Pólya: "How to solve it", Velleman: "How to prove it", Hofstadter: "Gödel, Escher, Bach."

Examination:
Aktivt deltagande i diskussionsseminarierna (och god förberedelse av dem), muntliga och skriftliga redovisningar.

Lärare:
Jan-Åke Larsson (kursansvarig)
E-post: jalar@mai.liu.se
Telefon: 013-281468

Tidplan:
Kursen ges i period 1 och 2 VT 2009. Vi kommer att träffas ungefär en gång i veckan.

Jan-Åke Larsson
 

Jan-Åke Larsson

Kontakt:

Institutionen för Systemteknik
Linköpings Universitet

+46(0)13 281468

< >
Informationsansvarig: Jan-Åke Larsson
Senast uppdaterad: 2010-11-10