Göm meny

Personliga sidor, anställda ISY

Denna webplats innehåller personliga hemsidor tillhörande personer knutna till Institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet.

Datorseende

Forskningen vid Datorseende är inriktad på utveckling av nya metoder för representation och extraktion av visuell information från både rörliga och statiska bilder. Informationen kan sedan användas för både för styrning av system och generering av visuell eller symbolisk beskrivning.
Personer knutna till Datorseende.

Datorteknik

Datorteknik bedriver undervisning och forskning inom processorarkitekturer och logikdesign, inkluderande digital logik, olika typer av processorer, multiprocessorsystem samt integration av system på kisel från jobbanalys på hög systemnivå ända ner till RTL och mikroarkitekturnivå i VLSI-implementationer.
Personer knutna till Datorteknik.

Elektroniska Kretsar och System

Avdelningen Linköpings universitet, forskar och utbildar inom området effektiva integrerade kretsar.
Gruppen har mångårig erfarenhet inom forskningsområdet och har bidragit med innovativa kretslösningar och systemlösningar som ligger i forskningsframkanten. Förrutom många vetenskapliga artiklar, publicerade resultat och patent, har flera av vår grupps forskningsresultat använts i kommersiella låsningar såsom avancerade mikroprocessorer, trådlåsa sensorer, interentroutrar, CMOS-kameror m.m.
Personer knutna till Elektroniska Kretsar och System

Fordonssystem

Avdelningen forskar inom reglering, diagnos och övervakning av fordonsfunktioner. Det övergripande målet är att utveckla styrsystem för att uppnå goda prestanda, säkerhet, energibesparing och miljömässig hållbarhet.
Personer knutna till Fordonssystem.

Informationskodning

Informationskodnings forskning omfattar bildkodning, kommunikationsnät, kryptering och biologisk informationsrepresentation. Den gemensamma nämnaren är effektiv och robust kodning av information.
Personer knutna till Informationskodning.

Reglerteknik

Avdelningen arbetar med ett brett spektrum av problem inom styrning, modellbygge och signalbehandling och strävar efter en fruktbar balans mellan teoriutveckling och industriella tillämpningar.
Personer knutna till Reglerteknik.

TUS

Gruppen för tekniskt underhåll och service vid institutionen.
Personer knutna till TUS.

Senast uppdaterad: 2016-02-04