Göm meny

Carl Ingemarsson

Jag tog en examen som civilingengör i datateknik vid Linköpings Universitet 2009 och blev sedan doktorand på avdelningen Elektroniksystem på insitutionen för systemteknik (ISY). Sedan sommaren 2014 är jag istället doktorand på avdelningen Datorteknik på ISY.

Forskning

Mitt främsta forskningsfokus ligger på implementation av signalbehandlingsalgoritmer och aritmetik i hårdvara. Jag har studerat hårvaruimplementation av matrixinvertering, och arbetar för närvarande vidare med detta i anslutning till den möjliga tillämpning som detta kan ha i kommunikationssytem som använder MIMO, alltså flera antenner för sändning och mottagning. Jag har också studerat mappningen av hårdvaruarchitecturer mot FPGA-kretsar.

Undervisning

Under min tid som doktorand har jag varit inblandad som lärare i många olika kureser, antingen som labhandledare, lektionsassistent eller projekthandledare, bland annat i:

TSEA83 - Datorkonstruktion
TSTE12 - Konstruktion av digitala system
TSIU05 - Digitalteknik
TSEA51 - Digitalteknik
TSEA57/82 - Datorteknik
TSTE20 - Elektronik
TSTE87 - Applikationsspecifika integrerade kretsar för digital signalbehandling
TMEL08 - Elektrotekniska system
TMMI04 - Elektroteknik

Länkar till sidorna med mina lösningar till lektionproblem:
Lösningar - TSTE20
Lösningar - TMEL08
Lösningar - TMMI04

Publikationer

Show/hide year headlines.
Show/hide links to additional information.

Journal papers

2018
Carl Ingemarsson, Oscar Gustafsson, "SFF—The Single-Stream FPGA-Optimized Feedforward FFT Hardware Architecture", Journal of Signal Processing Systems, 90(11): 1583-1592, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXDOIFulltext
2017
Carl Ingemarsson, Petter Källström, Fahad Qureshi, Oscar Gustafsson, "Efficient FPGA Mapping of Pipeline SDF FFT Cores", IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (vlsi) Systems, 25(9): 2486-2497, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXDOI

Conference papers

2021
Erik Bertilsson, Carl Ingemarsson, Oscar Gustafsson, "Low-Latency Parallel Hermitian Positive-Definite Matrix Inversion for Massive MIMO", 2021 IEEE WORKSHOP ON SIGNAL PROCESSING SYSTEMS (SIPS 2021), IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, 23-28, 2021.
AbstractKeywordsBiBTeXDOIFulltext
2017
Oscar Gustafsson, Erik Bertilsson, Johannes Klasson, Carl Ingemarsson, "Approximate Neumann Series or Exact Matrix Inversion for Massive MIMO? (Invited Paper)", Proceedings 2017 IEEE 24th Symposium on Computer Arithmetic (ARITH), London, UK, 24-26 July 2017, Proceedings Symposium on Computer Arithmetic, Vol. 2017, 62-63, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXDOIFulltext
2016
Carl Ingemarsson, Oscar Gustafsson, "Hardware Architecture for Positive Definite Matrix Inversion Based on LDL Decomposition and Back-Substitution", 2016 50TH ASILOMAR CONFERENCE ON SIGNALS, SYSTEMS AND COMPUTERS, Conference Record of the Asilomar Conference on Signals Systems and Computers, 859-863, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXDOI
2015
Carl Ingemarsson, Oscar Gustafsson, "On fixed-point implementation of symmetric matrix inversion", Proceedings of the European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), 440-443, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXDOIFulltext
Carl Ingemarsson, Oscar Gustafsson, "On fixed-point implementation of symmetric matrix inversion", Proceedings of the European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), 1-4, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXDOIFulltext
2012
Carl Ingemarsson, Petter Källström, Oscar Gustafsson, "Using DSP block pre-adders in pipeline SDF FFT implementations in contemporary FPGAs", 22nd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL), 71-74, 2012.
AbstractKeywordsBiBTeXDOI
2011
Carl Ingemarsson, Oscar Gustafsson, "Finite wordlength properties of matrix inversion algorithms in fixed-point and logarithmic number system", 2011 20th European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), 673-676, 2011.
AbstractKeywordsBiBTeXDOI
Carl Ingemarsson, Oscar Gustafsson, "On Using the Logarithmic Number System for Finite Wordlength Matrix Inversion", The 54th IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems, Midwest Symposium on Circuits and Systems. Conference Proceedings, 1-4, 2011.
AbstractKeywordsBiBTeXDOI
The publication list is extracted from the DiVA - Academic Archive Online - publishing system. The extraction software is developed by Johan Wiklund.

Kontakt:

Tjänst:
Doktorand
Adress:
Institutionen för systemteknik Linköpings Universitet 581 83 Linköping
Telefon:
013-282466
Kontor:
B-house, room nr 3B:543 (karta).
E-post:
<carl.ingemarsson@liu.se>
(earlier: carli@isy.liu.se)


Informationsansvarig: Carl Ingemarsson
Senast uppdaterad: 2016-01-29