Göm meny

Mina lösningar på lektionsproblemen i TMEL08

Skulle du hitta något fel i någon av mina lösningar får du gärna uppmärsamma mig på det så att jag kan rätta till felet.

Vissa av lösningarna är helt och hållet mina egna. Andra är mer eller mindre inspirerade eller "inspirerade" av de lösningar som finns tillgängliga på kurshemsidan för TMEL08.

Lektion 1
A 1.4
  Lösning med nodanalys (pdf)
  Lösning med slinganalys (pdf)
A 1.13
  Lösning med superposition (pdf)
A 1.15
  Lösning med nod- och slinganlys (pdf)

Lektion 2
A 1.5
  Lösning med källtransformering (pdf)
A 1.9
  Lösning med superposition (pdf)
  Lösning med källtransformering (pdf)
A 1.10
  Lösning med slinganalys (pdf)
  Lösning med slinganalys utan förenkling (pdf)
  Lösning med nodanalys (pdf)
  Lösning med källtransformering och superposition (pdf)
A 1.17
  Lösning med nodanalys (pdf)

Lektion 3
A 2.1
  Lösning (pdf)
A 2.3
  Lösning (pdf)
A 3.2
  Lösning med superposition (pdf)
A 4.2
  Lösning med DY-transformation (pdf)

Lektion 4
B 1.6
  Lösning (pdf)
B 1.10
  Lösning med nodanalys (pdf)
  Lösning med superposition (pdf)
B 1.13
  Lösning (pdf)

Lektion 5
B 1.9
  Lösning (pdf)
B 2.2
  Lösning (pdf)
B 3.1
  Lösning (pdf)

Lektion 6
A 5.4
  Lösning (pdf)
A 5.5
  Lösning (pdf)
A 5.10
  Lösning (pdf)
D 1
  Lösning (pdf)
D 6
  Lösning (pdf)
D 18
  Lösning (pdf)

Lektion 7
E 3
  Lösning (pdf)
E 4
  Lösning (pdf)
E 7
  Lösning (pdf)

Lektion 8
E 12
  Lösning (pdf)
E 13
  Lösning (pdf)
E 16
  Lösning (pdf)

Lektion 9
E 29
  Lösning (pdf)
E 30
  Lösning (pdf)

Lektion 10
F 1.3
  Lösning (pdf)
F 1.6
  Lösning (pdf)
F 1.7
  Lösning (pdf)
F 2.3
  Lösning (pdf)
F 2.5
  Lösning (pdf)

Lektion 11
C 2
  Lösning (pdf)
C 9
  Lösning (pdf)
C 16
  Lösning (pdf)
C 6
  Lösning (pdf)
C 15
  Lösning (pdf)
  Annan lösning (pdf)

Kontakt:

Tjänst:
Doktorand
Adress:
Institutionen för systemteknik
Linköpings Universitet
581 83 Linköping
Telefon:
013-282466
Fax:
013-139282
Kontor:
B-house, room nr 3B:543
E-post:
< >

My pages:
Carl Ingemarsson


Informationsansvarig: Carl Ingemarsson
Senast uppdaterad: 2013-11-28