Göm meny

Martin Enqvist

Bakgrund

Martin Enqvist föddes i Lund 1976 men flyttade till Linköping kort därefter. Han tog sin civilingenjörsexamen i Teknisk fysik och elektroteknik i december 2000 och sin doktorsexamen i Reglerteknik i december 2005. Båda examina var från Linköpings universitet. Under 2006 arbetade Martin Enqvist som gästforskare (postdoc) vid Vrije Universiteit Brussel i Belgien och 2007 återvände han till Linköpings universitet och en forskarassistenttjänst. Han har varit universitetslektor sedan september 2008 och ägnar sig både åt forskning och undervisning. Martin Enqvist blev docent i mars 2012.

Forskning

Martin Enqvists forskning handlar i första hand om systemidentifiering, det vill säga databaserad modellering av dynamiska system utifrån mätningar av deras in- och utsignaler. Det här är ett viktigt problem inom det reglertekniska forskningsområdet eftersom de flesta moderna reglerdesignmetoder är modellbaserade. Det finns många exempel på att modelleringen av ett okänt system kan vara mer tidskrävande och utmanande än den egentliga reglerdesignen. Mer information om Martin Enqvists forskning finns på forskningssidan och i publikationslistan.

I dagsläget arbetar Martin Enqvist huvudsakligen inom det Vinnova-finansierade industriexcellenscentret LINK-SIC, där han är områdesansvarig för flygande och marina farkoster, inom EU-projektet MarineUAS och inom ett CENIIT-projekt om Adaptiv linjärisering av elektronik, där han är projektledare. Han har tidigare arbetat inom projekt som har finansierats av Vetenskapsrådet och de flamländska och belgiska forskningsråden.

Undervisning

Martin Enqvist är för närvarande examinator och föreläsare i TSRT07 Industriell reglerteknik och TSRT91 Reglerteknik samt examinator för ett antal examensarbetare. Han är dessutom ansvarig för studieprofilen Styr- och informationssystem på civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik och ledamot och vice ordförande i programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik på Linköpings universitet. Mer information om Martin Enqvists undervisning finns på undervisningssidan.

Martin Enqvist

Universitetslektor och docent i reglerteknik

Telefon:
+46 13 281393
Mobiltelefon:
+46 70 0895175
E-post:
martin.enqvist_at_liu.se
Adress:
Inst. för systemteknik
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Besöksadress:
Campus Valla
B-huset
Rum 2A:552 (i A-korridoren på bottenvåningen mellan ingång 25 och 27)

Informationsansvarig: Martin Enqvist
Senast uppdaterad: 2017-03-14