Göm meny

Niklas Wahlström

Sendan april 2016 arbeter jag på Uppsala univesitet. Se min hemsida där.

Bakgrund

Den 4 december 2015 försvarade jag min doktorsavhandling Modeling of Magnetic Fields and Extended Objects for Localization ApplicationsAvdelningen för Reglerteknik vid Institutionen för Systemteknik (ISY), Linköpings universitet.

Modeling of Magnetic Fields and Extended Objects for Localization Applications
Min avhandling kan laddas ner här.

Avhandlingen är indelad i tre områden, där alla tre är kopplade till lokalisering. Dessa tre områden är magnetisk lokalisering, målföljning av utsträckta objekt, och autonom inlärning via rå pixelinformation. Nedan finns en beskrivning för ett av dessa områden (magnetisk lokalisering).

Forskning

Positionering med magnetiska sensorer

Förmågan att kunna bestämma var ett objekt befinner sig är viktigt inom många olika områden, till exempel inom sjöbevakning, robotik och studier av djurs flyttvägar. Det är speciellt viktigt att kunna utföra positioneringen utan mänsklig inblandning, antingen för att kunna positionerna objekt som en människa inte skulle klara av, eller för att effektivisera arbetet.

För att automatiskt bestämma en position behövs sensorer som mäter olika saker i sin omgivning och omvandlar detta till en elektrisk signal. Med ett datorprogram kan denna elektriska signal sedan omvandlas till en position. I min forskning har en teknik baserad på magnetiska sensorer utvecklats. En eller flera sensorer känner av magnetfältet från objekt som är magnetiska eller innehåller mycket metall.

Med denna teknik som grund har olika tillämpningar analyserats. Ett exempel är övervakning av trafikflöden. Genom att placera ut en eller flera sensorer längs vägrenen kan man känna av bilar som kommer i närheten och bestämma deras position och körriktning. Dessa system kan användas för säkerhetsändamål, som att varna bilar som kör i fel riktning på motorvägar, eller för att övervaka trafikflödet för statistiska ändamål.

Tekniken som tagits fram kan även användas för att beräkna position och orientering av små magneter. Genom att placera ut fyra magnetiska sensorer på en yta kan en liten magnet positioneras med några millimeters noggrannhet. Genom att montera en magnet i en skalpell kan patologer skapa en digital dokumentation av sitt arbete. En magnet kan också monteras i en puck i ett bordshockeyspel för att digitalt visualisera dess position och automatiskt räkna antal gjorda mål. Magneten kan också monteras i en pensel för vattenfärger för att skapa en digital målarstation för barn utan kladd med färger. Vi har med hjälp av externa parter tagit fram demonstratorer för alla dessa tre applikationer med goda resultat. Målarstationen har dessutom varit utställd på vetenskapsmuseet Visualiseringcenter i Norrköing.

Undervisning

Under min doktorandtid has jag undervisat i grundläggande reglerteknik och kurser på avancerad nivå inom sensorfusion och optimal styrning.
Niklas Wahlström

Doktorand i reglerteknik

E-post:
niklas.wahlstrom (at) liu.se

Informationsansvarig: Niklas Wahlstr&oumlm
Senast uppdaterad: 2017-03-27