Göm meny

Datorseende

Alumni

Doktorerade p� IMT 2003.
Doktorerade i September, 1992.
Licentiatexamen i Mars, 2000.
Doktorerade 6 Maj, 1988.
Doktorerade i Maj, 1998.
Doktorerade 13 September, 1991.
Post dok fr�n Oktober 1989 till Augusti 1991.
Postdok fram till Februari 2013
Doktorand fram till Juni 2000.
Doktorerade 18 December, 2002.
Doktorerade p� IMT 2003.
Professor Emeritus
Doktorerade 9 Oktober, 1992.
Doktorerade 2012.
Licentiatexamen i Maj, 1999.
Administrat�r fram till 2004.
Doktorerade i December 2004.
Doktorerade i Mars 2008.
Doktorerade 15 Juni, 1998.
Universitetslektor fram till juni, 2000.
Forskningsassistent 2012/2013
Doktorerade 7 Mars, 1997.
Doktorerade 25 November, 2011.
Doktorerade 27 Maj, 2003.
Doktorand fram till Oktober 2000.
Doktorand fram till May 2016.
Licentiatexamen i September, 2000.
Doktorand fram till May 2016.
Doktorerade 19 September, 2014
Licentiatexamen i Januari, 2007.
Licentiatexamen i April, 2005.
Doktorand fram till 2007.
Licentiatexamen i April, 2005.
Doktorerade 2017
Forskningsingenj�r fram till Maj 1995.
Doktorerade 5 Maj, 1995.
Doktorerade 2 december, 1994.
1:e forskningsingenj�r fram till maj 2013
Forskarassistent fram till sept. 2014
Doktorerade 31 mars, 2015
Doktorerade 20 maj, 2016
Doktorerade 7 september, 2018
Doktorerade 11 juni, 2018
Doktorerade 26 april, 2019
Gästprofessor
Universitetslektor, Docent
CVL-logo

Datorseende

Forskningen vid Datorseende är inriktad på utveckling av nya metoder för representation och extraktion av visuell information från både rörliga och statiska bilder. Informationen kan sedan användas för både för styrning av system och generering av visuell eller symbolisk beskrivning.

Hemsida: www.cvl.isy.liu.se

Alumni

Personal


Senast uppdaterad: 2019-06-24